Про кафедру

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів з I-го по III-тій курс факультету германської філології. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри.

Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжила кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолювала кафедру з січня 2005 року по січень 2020 р., після неї кафедру з січня по липень 2020 р. очолив кандидат філологічних наук, доцент Василенко Дмитро Володимирович. З липня 2020 року по серпень 2022 року кафедру очолювала доктор філологічних наук, доцент Гнезділова Ярослава Володимирівна.

З серпня 2022 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент кафедри Андрущенко Ірина Олександрівна.

Навчальна робота

Навчальна робота

Науково-дослідна робота

Основні пріоритетні напрями наукової роботи кафедри включають:

  • проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація  результатів досліджень  у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів;
  • залучення студентів до науково-дослідної роботи у формі відвідування теоретичних курсів за вибором, керівництво діяльністю науково-дослідних груп та гуртків, керівництва кваліфікаційними роботами магістрів;
  • підготовка та проведення мовних олімпіад та лігнвокраїнознавчих конкурсів та інших інтелектуальних змагань
Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність