Науково-методична робота

Наукові гуртки

“Наукові розвідки у царині фоностилістики, варіантології, лексичної семантики, неології, соціолінгвістики та словотвору англійської мови”

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  НАУКОВОГО ГУРТКА

Запрошення