Науково-педагогічний склад кафедри

завідувач кафедри фонетики і практики англійської мови

Зінченко Ганна Євгенівна

кандидат філологічних наук

У 2015 році захистила дисертацію на тему “Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть: структурно-функціональний аспект” та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності “Германські мови”. Здійснює наукове дослідження у галузі історичного синтаксису германських мов та генеративної граматики.

  • Історія англійської мови
  • Практична граматика англійської мови (І, ІІ, ІІІ курси)
  • Слово і речення в історії англійської мови (вибіркова дисципліна для студентів ІІІ курсу)

1. Zinchenko, H. (2018). The Syntactic Status of Oblique Subject in Germanic Languages. Studia Philologica (Філологічні студії), (2), 47-51. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2018.11.7 Index Google Scholar

2. Zinchenko, H. (2019) Null Subjects in Old Germanic Languages. Studia Philologica (Філологічні студії), 13, 36-40. https://doi.org/10.28925/2311-2425 Index Google Scholar

3. Academic English Glossary for Postgraduate Students: Словник академічної англійської мови для студентів-магістрантів / Г. Є. Зінченко, В. Ф. Ставцева. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. – 154 с.

4. Англійські прислів’я та їхні українські відповідники / Ганна Зінченко. – К. : Арій, 2017. – 112 с.

5. Зінченко Г. Є. Тенденції розвитку аппозитивних конструкцій в англійській мові VII – XVII століть. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 29 – 31 березня 2017 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 109–111.

6. Zinchenko H. The Notion of Oblique Subject in Germanic Languages матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики, м. Київ – Білосток, 16 – 17 листопада, 2018, С. 40-43.

7. Zinchenko H. Ye. Syntactic Properties of Oblique Subjects in Modern Icelandic В О. А. Решетник (Ред.), Ad orbem per linguas. До світу через мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. (сс. 410-412). Київ: Вид. центр КНЛУ.

8. Zinchenko H. The Position of Subjects: a Generative Perspective В С. В. Петренко (Ред.) Філологічні й педагогічні студії. Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції “Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя”, 17 листопада 2020 року. (сс. 28-31). Київ: ПП АВІАЗ, 2020.

9. Zinchenko Н. Old English Impersonal Constructions В М. О. Зінченко, Г. С. Голуб (Ред.) Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук”, 15 грудня 2020 року. (сс. 405-407). Луцьк, 2020.

10. Zinchenko H. Assigning Case to Subjects in German В О. А. Решетник (Ред.), Ad orbem per linguas. До світу через мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі», 13–14 травня 2021 року. (сс. 554-555). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021.

11. Zinchenko H. Ye. Case and agreement in argument structure. In International scientifc conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality”: conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. PP. 170-173 https://doi.org/10.30525/978-9934-26-227-2-41

12. Zinchenko H. Ye. Non-canonical word order: the notion of scrambling. In «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції “Україна у транскультурному й мультимодальному світі”, 25 травня 2022 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. С. 367-368.

13. Zinchenko H. Ye. English sentential subjects. In «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції “Наративи сучасної України у світовій геополітиці”, 18–19 травня 2023 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023. С. 462-464.

Василенко
Дмитро Володимирович

кандидат філологічних наук, доцент

Львова
Надія Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцент

Морякіна
Ірина Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

Янішевська
Зоя Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Ємець
Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Корогода
Тетяна Михайлівна

кандидат філологічних наук, викладач

Пиж
Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач

Богун
Світлана Володимирівна

старший викладач

Сабо
Ольга Анатоліївна

старший викладач

Сивкова
Марина Гаврилівна

старший викладач

Яремко
Дмитро Павлович

старший викладач

Горькава
Надія Олексіївна

викладач

Грежук
Юлія В'ячеславівна

викладач

Долішня
Наталія Юріївна

викладач

Камишникова
Олеся Павлівна

викладач

Клезь
Катерина Олександрівна

викладач

Князева
Лариса Віталіївна

викладач

Колодяжна
Катерина Володимирівна

викладач

Куруц
Богдана Миколаївна

викладач

Кушніров
Максим Олександрович

викладач

Несвіт
Алла Микалаївна

викладач

Петрочук
Наталя Олександрівна

викладач

Семилітко
Інна Олександрівна

викладач

Щербак
Анна Олегівна

викладач

Щербина
Мадіна Баталівна

доктор філософії, старший викладач