Дисципліни за вибором

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітня програма: Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

ДИСЦИПЛІНИ

I курс

Лінгвокраїнознавство Великої Британії

I курс

Основи англомовної письмової комунікації

I курс

Стратегії і тактики діалогічного спілкування

I курс

Практика у спілкуванні в контексті англомовної художньої прози (на матеріалі казок)

I курс

Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі детективного жанру)

I курс

Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі соціально-психологічної прози)

III курс

Мистецтво ефективних публічних промов

IV курс

Мовленнєва маніпуляція в повсякденному дискурсі

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
Освітня програма: Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

ДИСЦИПЛІНИ

III курс

Англомовні ідіоми: вживання і переклад