Офіційні документи

Відпрацювання

ПОРЯДОКвідпрацювання студентами денної форми здобуття освіти пропущених практичних занять, невиконання самостійних робіт та/або інших видів навчальної роботи з усіх освітніх компонентів (вибіркових дисциплін включно) кафедри фонетики і практики англійської мови факультету германської філології Детальніше ГРАФІКвідпрацювання пропущених занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою фонетики і практики англійської мови Детальніше

2023.01.17 – Ухвала

Ухвала вченої ради Університету «Про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті в II семестрі 2022/2023 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)» Детальніше