Спеціальності та спеціалізації

Спеціальність
035 Філологія

Спеціалізація 035.041

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітньо-професійна програма: Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

Спеціалізація 035.043

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
Освітньо-професійна програма: Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад.

Спеціальність
035 Філологія

Спеціалізація 035.041

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітньо-професійна програма: Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації.

Спеціалізація 035.041

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітньо-професійна програма: Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад.

Спеціалізація 035.043

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Освітньо-професійна програма: Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад.